Minimitzar riscos de l'exposició a al·lergògens

La formació permet ampliar el coneixement de la legislació associada als al·lergògens, minimitzar els riscos per al client causats per un incident relacionat amb reaccions al·lèrgiques i ampliar la confiança dels clients.

Aquesta formació proporciona als treballadors les eines per a dur a terme una manipulació segura dels aliments que contenen al·lergògens, augmentant la seguretat dels clients i minimitzant la possibilitat de causar un incident relacionat amb l’al·lèrgia.

Preguntes freqüents

Per a què serveix la formació en al·lergògens?

La formació en al·lèrgens té com a principal objectiu proporcionar els coneixements necessaris a aquelles empreses que fan aliments, perquè puguin minimitzar els riscos de l’exposició dels clients a al·lergògens que siguin susceptibles de generar reaccions al·lèrgiques.

Què aprendré en la formació d'al·lergògens?

La formació d’al·lergògens se centra en proporcionar als alumnes un major coneixement de la legislació associada a aquests, per a així minimitzar els riscos per al client per possibles incidents relacionats amb reaccions de caràcter al·lèrgic.

És obligatòria la formació en al·lergògens?

Així com la formació de manipulador d’aliments és obligatòria per totes les empreses que tinguis contacte amb qualsevol tipus d’aliment, la formació d’al·lèrgens no és obligatòria però sí interessant per complementar-la amb la formació de manipulador d’aliments.

Descobreix totes les nostres formacions

En Aquality Consulting ofrecemos formaciones dinámicas y grupales para transmitir la información necesaria de la materia con ejemplos reales. Nos adaptamos a las necesidades de cada cliente y a las características de las diferentes empresas.