EFQM

EFQM

Model Europeu d’Excel·lència Empresarial patrocinat per European Foundation for Quality Managament y la Co­missió de la UE, que promociona l’excel·lència empresarial dins de la Unió Europea.

L’ús del model EFQM permet que s’estableixin plans de millora basats en objectius i la visió comuna sobre les fites a aconseguir i les eines a utilitzar.

La seva aplicació es basa en utilitzar l’autoavaluació per a determinar els processos de millora contínua en entorns empresarials.

El model EFQM promou la orientació al client, als resultats, el lideratge dins la empresa, el desenvolupament de les persones, les aliances i la responsabilitat social entre altres elements.

Benefcis