EMAS

EMAS

El reglament EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) es un sistema de gestió medi ambien­tal de la Unió Europea destinat a organitzacions que assumeixen un compromís de millora continua  ambiental voluntari,  volen millorar el comportament ambiental i comunicar els resultats a la societat. EMAS es un sistema basat en la norma ISO 14001 i que conté requisits propis que el converteixen en un model de excel·lència per les organitzacions.

La implantació i verificació EMAS ajuda a les organitza­cions a satisfer les expectatives de les parts interessades i entre altre beneficis aporta a la empresa metodologies per a  establir indicadors ambientals des de perspectiva de cicle de vida, minimitzar els riscos, demana la implicació del personal, es un motor per la millora i demana la comunicació de diferents metodologies i dades del sistema de gestió ambiental de la empresa en forma de una declaració ambiental que es validada per un verificador independent.

A Aquality Consulting t’oferim consultoria i assessorament complet i personalitzat per obtenir la certificació de la norma EMAS de medi ambient.

Beneficis d’un sistema de gestió EMAS