formación ISO 45001

ISO 45001

Formar als assistents en la norma ISO45001, que estableix els requisits per implantar un Sistema de Gestió de Prevenció de Riscos Laborals.

Com a objectiu principal, la ISO 45001 se centra en reduir el factor nociu o que suposi un risc pel treballador i demana la implantació de diferents requisits fonamentals per a per un sistema de un sistema de gestió de la seguretat i salut en el treball  incloent requisits per a l’anàlisi del context de la empresa, el lideratge i participació dels treballadors,  la planificació de les actuacions (que inclou definir accions per abordar riscos i oportunitats i els objectius de seguretat i salut), definir els elements de suport necessaris (materials i humans), determinar metodologies de treball per eliminar els perills i reduir els riscos de seguretat i salut pels treballadors, avaluar els resultats i determinar com millorar el sistema.

La norma ISO 45001 ajuda a desenvolupar eficiència de les operacions internes, redueix perills i millora la gestió del sistema de salut i seguretat dels treballadors.