FSC (Fusta sostenible)

FSC (FUSTA SOSTENIBLE)​

FSC es el consell d’administració forestal ( Forest Stewardship Council) una organització no governamental d’acreditació i de certificació Alemanya que promou la gestió ambiental apropiada dels boscos del mon.

L’objectiu de la formació en FSC  es donar els coneixements necessaris per a iniciar la implantació de un model de gestió de fusta sostenible basat en els principis de FSC, que inclouen normes per la gestió forestal ambientalment apropiada, socialment beneficiosa i econòmicament viable. La formació en FSC permet obtenir coneixements sobre el certificat de cadena de custodia, aplicable a fabricants i distribuïdors de productes forestals. La certificació verifica que els productes venuts amb etiqueta FSC contenen materials certificats FSC.

Aquesta formació dona les eines als treballadors per a complir amb els requisits de la cadena de custodia i per a permetre l’assoliment de la certificació.