Manipulador daliments

MANIPULADOR D’ALIMENTS (ONLINE)

L’objectiu es formar als alumnes en les metodologies per a la manipulació segura dels aliments i l’exposició als riscos alimen­taris.

Pot incloure entre altres una explicació de la cadena alimentària, com s’alteren els aliments, quins son els principals riscos en el moment de la manipulació, quines son les principals contaminacions al manipular, les accions bàsiques per a impedir aquestes contaminacions, com es conserven els aliments i la documentació associada que permet demostrar la gestió de seguretat alimentaria que es realitza.

Aquesta formació dona les eines als treballadors per a realitzar una manipulació segura dels aliments.