PLANS DE PREREQUISITS

Plans de prerequisits

Te com objectiu el aprendre els conceptes bàsics de la gestió de la seguretat alimentària, i en la preparació de plans de prerequisits. Esta dissenyat per permetre iniciar el desenvolupament del pla de prerequisits necessari per a qualsevol empresa alimentaria per reduir els riscos de causar una toxicoinfecció alimentaria i per a complir la legislació existent.

Aquesta formació dona les eines a l’organització per la preparació de un pla d’autocontrol per a reduir els riscos de seguretat alimentaria i per a complir els requisits legals relacionats.