Prevenció del malbaratament alimentari

PREVENCIÓ DEL MALBARATAMENT ALIMENTARI

Formació plantejada per a permetre que les empreses generin metodologies per a prevenir i minimitzar el malbaratament dels aliments en la cadena alimentaria, augmentar el aprofitament dels aliments  i  que donin resposta als requisits de la llei 3/2020.

Aquesta formació dona les eines a l’organització per la identificació dels possibles malbarataments d’aliments que es donen a l’organització, per a preparar un pla d’accions per a reduir aquests malbarataments i per a donar resposta als requisits de la llei 2/2020