Protección de dados

protecció de dades

És el reglament relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta el tractament de les dades personals i la lliure circulació de les mateixes.

És una norma a nivell de la Unió Europea, per tant, qualsevol empresa dins de la Unió Europea, o aquelles que hi tinguin empreses  i que tractin amb informació de personal de qualsevol tipus, hauran d’acollir-se a ella.

Principis del RGPD