Aquality Consulting

Qui Som?

AQuality és una societat especialitzada en serveis integrals de consultoria tècnica a empreses i organitzacions del sector privat i públic, amb la missió d’oferir serveis orientats a gestionar i mantenir els actius estratègics i millorar la competitivitat.

Fruit de l’especialització en el sector de serveis socials i dependència, AQuality s’integra i suma esforços, oferint serveis professionals en tots els àmbits de la consultoria tècnica a empreses, entitats i organitzacions del sector.

La nostra filosofia és el servei integral, la proximitat i la orientació als resultats. Els nostres principals valors són la honestedat, el compromís amb els projectes dels nostres clients i la orientació a l’equip humà. AQuality posa a disposició dels clients un equip de professionals amb una àmplia formació multidisciplinar i sòlida trajectòria professional.

Des d’Aquality Consuting som especialistes en normes com son ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, normes del sector alimentari, plans d’igualtat, assessorament del reglament europeu de protecció de dades, etc…

En la nostra manera de treballar implantem sistemes de gestió assessorant al client i donant suport en tot moment, realitzem auditories internes i donem serveis de continuïtat per continuar desenvolupant i millorant els sistemes de gestió implantats.