Aquality Consulting

Qui Som?

AQuality és una societat especialitzada en serveis integrals de consultoria tècnica a empreses i organitzacions del sector privat i públic, amb la missió d’oferir serveis orientats a gestionar i mantenir els actius estratègics i millorar la competitivitat.

Som una empresa especialitzada en serveis de consultoria tècnica i formació. Donem suport integral a empreses tant del sector públic com privat. El nostre objectiu és assessorar i orientar en la gestió per mantenir els actius estratègic.

En la nostra manera de treballar implantem sistemes de gestió assessorant al client i donant suport en tot moment, realitzem auditories internes i donem serveis de continuïtat per continuar desenvolupant i millorant els sistemes de gestió implantats, així com l’ajuda en la certificació.

La nostra filosofia és el servei integral, la proximitat i la orientació als resultats. Els nostres principals valors són la honestedat, el compromís amb els projectes dels nostres clients i la orientació a l’equip humà. AQuality posa a disposició dels clients un equip de professionals amb una àmplia formació multidisciplinar i sòlida trajectòria professional.

A Aquality Consulting som especialistes en normes com ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 22000, ISO 27001, Plans d’igualtat, EFQM, Protecció de dades, APPCC, FSC, marcatge CE, etc.