APPCC

APPCC

Metodologia per a l’anàlisi dels riscos de seguretat alimentaria en una empresa. La implementació del anàlisi de perill i punts crítics de control, permet la identificació i avaluació dels riscos de seguretat alimentaria i la implementació i avaluació de controls per a controlar aquests riscos.

La metodologia APPCC és un mètode preventiu, que aporta confiança, sistemàtica i verificable.

Beneficis APPCC