APPCC

APPCC

APPCC (o HACCP Hazard analisy and critical control points) és una metodologia per a l’anàlisi dels riscos de seguretat alimentaria en una empresa. La implementació del anàlisi de perill i punts crítics de control (APPCC) , permet la identificació i avaluació dels riscos específics de la empresa envers la seguretat alimentaria i la implementació i avaluació de controls per a controlar aquests riscos.

L’APPCC és un document per a les empreses d’alimentació (indústria, hostaleria, magatzemistes, etc.). És un sistema per a l’Anàlisi de Perills i Punts de Control Crític que permeten reduir les probabilitats d’intoxicacions alimentàries. Per mitjà de l’APPCC les empreses controlen els riscos de contaminació en aliments. L’APPCC és un sistema per controlar i analitzar els perills i punts crítics de possibles contaminacions dels aliments per agents microbians, físics o químics.

La metodologia APPCC és un mètode preventiu, que aporta confiança, sistemàtica i verificable.

A Aquality Consulting t’oferim consultoria i assessorament complet i personalitzat per la verificació de la implantació dels APPCC.

Beneficis de l’APPCC