FSSC

FSSC

Esquema de certificació complet per a sistemes de gestió de la seguretat alimentaria, basat en estàndards existents (ISO 22000,…) i en les especificacions tècniques sectorials (Requisits específics del sector com ISO / TS estàndards)


Es un esquema global destinat a garantir la innocuïtat dels aliments i proporciona una plataforma de garantia de marca confiable per la indústria. La certificació permet entre altres demostrar compliment dels requisits legals, promou  la confiança del client, es reconeguda de forma internacional i te garantia de independència e imparcialitat (es un esquema reconegut per GFSI)

Beneficis FSSC