ISO 22000

ISO 22000

La ISO 22000 és una norma internacional basada en sistemes de gestió de seguretat alimentària per la totalitat de la cadena de subministrament. La ISO 22000 Sistemes de gestió de la innocuïtat dels aliments especifica els requisits per un sistema de gestió de seguretat alimentària que  implica el desenvolupament d’un sistema de gestió, els programes de prerequisits (PRR), l’anàlisi de perills i punts crítics de control (APPCC), etc…

La norma ISO 22000 està centrada en assegurar la seguretat alimentària a la cadena de subministrament, amb els principis de gestió integrats i alineat amb els principis d’APPCC.

Facilita garantir la innocuïtat dels aliments durant tota la cadena alimentaria fins al punt de venta i consumidor final, permet acreditar consistència dels processos de la empresa i complir una exigent i complexa legislació sobre la manipulació d’aliments donant garanties als clients i consumidors.

A Aquality Consulting t’oferim consultoria i assessorament complet i personalitzat per obtenir la certificació de la norma ISO 22000.

La norma està centrada en assegurar la seguretat alimentària a la cadena de subministrament, amb els principis de gestió integrats i alineat amb els principis de APPCC.

Facilita garantir la innocuïtat dels aliments, permet acreditar consistència dels processos de la empresa  i complir una exigent i complexa legislació sobre la manipulació d’aliments donant garanties als clients i consumidors.

Beneficis ISO 22000