ISO 9001

ISO 9001

La norma ISO 9001 és un estàndard  internacional publicat per ISO (International Organization for Standardization)  que es centra en l’eficàcia i millora del Sistema de Gestió de Qualitat per satisfer els requisits del client i altres parts interessades.

La norma ISO 9001 demana la implantació de diferents requisits fonamentals per a per un sistema de qualitat incloent requisits per a l’anàlisi del context de la empresa, el lideratge, la planificació de les actuacions (que inclou definir accions per abordar riscos i oportunitats i els objectius de la empresa), definir els elements de suport necessaris (materials i humans), determinar metodologies de treball per les operacions que es realitzen, avaluar els resultats i determinar com millorar el sistema.

Tots els requisits de la norma ISO 9001 estan destinats a ser aplicats a qualsevol organització, independentment del seu tipus o mida, producte o servei que proporcioni.

La norma ISO 9001 facilita la comunicació amb el client, ajuda a estandarditzar processos, reforçar la comunicació interna de l’empresa, distingir-se de la competència.

A Aquality Consulting t’oferim consultoria i assessorament complet i personalitzat per obtenir la certificació de la norma ISO 9001.

Beneficis  de tenir un Sistema de Gestió de Qualitat ISO 9001