ISO / IEC 27001

Seguretat de la informació - ISO /IEC 27000

Família de normes (ISO /IEC 27000) que determinen metodologies per a implementar de forma efectiva la seguretat de la informació que és una eina indispensable en el món actual per protegir les empreses i organitzacions de les amenaces i riscos contra la informació.

Garanteix les bones pràctiques en la seguretat de la informació en les empreses. Aporta avantatges competitives i comercials, redueix els riscos, dona confiança en la marca y facilita el compliment legal.

Benefcis