SEGURETAT DEL PACIENT

SEGURETAT DEL PACIENT

La seguretat del pacient és un principi fonamental de l’atenció sanitària, en la que hi ha un cert grau de perillositat inherent a cada pas del procés d’atenció de salut.

Les normes de seguretat del pacient (norma UNE 17903 gestió de riscos per la seguretat del pacient) estableixen els principis,  metodologies i requisits que cal complir en els centres sanitaris per a la reducció del risc de dany innecessari relacionat amb l’atenció sanitària  fins un mínim acceptable. Entre altres les normes de seguretat del pacient tenen com objectiu afavorir les millors pràctiques, millorar l’efectivitat de les activitats assistencials i controlar i minimitzar els riscos per augmentar la seguretat de l’assistència sanitària.

A Aquality Consulting t’oferim consultoria i assessorament complet i personalitzat per obtenir la certificació de la norma de seguretat del pacient.

Beneficis de la norma de seguretat del pacient