Aquality Consulting

Aquality és una empresa especialitzada en serveis integrals de consultoria tècnica a empreses i organitzacions de diferents sectors, amb la missió d’oferir serveis orientats a gestionar i mantenir els actius estratègics i millorar la competitivitat en àmbits com la qualitat, la gestió ambiental, la prevenció de riscos , etc…

En la nostra manera de treballar implantem sistemes de gestió assessorant al client i donant suport en tot moment, realitzem auditories internes i donem serveis de continuïtat per continuar desenvolupant i millorant els sistemes de gestió implantats, així com l’ajuda en la certificació.

Aquality Consulting

T’oferim serveis de ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 22000, ISO 27001, Plans d’igualtat, EFQM, Protecció de dades, APPCC, FSC, i molt més per obtenir la certificació.