Serveis Aquality Consulting

Implementem sistemes de gestió assessorant i recolzant en tot moment al client, realitzem auditories internes i prestem serveis de continuïtat per a desenvolupar i millorar els sistemes de gestió implantats.

ISO 9001

És un estàndard internacional centrat en l’eficàcia del Sistema de Gestió de Qualitat per a satisfer els requisits del client.

ISO 14001

Identificar riscos ambientals, gestió de documents legals i objectius mediambientals que puguin sorgir del desenvolupament de l’activitat empresarial.

ISO 45001

Sistema de Gestió de prevenció de riscos laborals. Aquesta norma es basa en reduir el factor nociu que suposa un risc per al treballador.

ISO 22000

Garantir la seguretat dels aliments, demostrar la consistència dels processos de l’empresa i complir la legislació sobre manipulació d’aliments.

FSSC

Assegurament del control en els riscos de seguretat alimentària. Identificar, controlar i minimitzar els riscos derivats de la seguretat alimentària.

APPCC

Implementar anàlisi de perills i punts crítics de control que permetin la identificació i avaluació dels riscos de seguretat alimentària.

Plans d'igualtat

L’objectiu és aconseguir la igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes en l’empresa eliminant la discriminació de gènere.

EMAS

Sistema de gestió mediambiental de la Unió Europea dirigit a organitzacions que vulguin avaluar i millorar el seu impacte ambiental.

Seguretat del pacient

Metodologies i requisits que han de complir-se en els centres de salut per a reduir el risc de danys relacionats amb l’atenció de salut al pacient.

EFQM

European Foundation for Quality Managament i la Comissió de la UE, promou l’excel·lència empresarial dins de la Unió Europea.