consultoría EFQM

Model Europeu d'Excel·lència Empresarial

EFQM és el Model Europeu d’Excel·lència Empresarial patrocinat per la Fundació Europea per a la Gestió de la Qualitat i la Comissió de la UE, que promou l’excel·lència empresarial dins de la Unió Europea.

L’ús del model EFQM permet establir plans de millora basats en objectius i la visió comuna sobre els objectius a aconseguir i les eines a utilitzar. La seva aplicació es basa en l’ús de l’autoavaluació per a determinar els processos de millora contínua en els entorns empresarials.

Implementació EFQM

El model EFQM promou l’orientació al client, els resultats, el lideratge dins de l’empresa, el desenvolupament de persones, les aliances i la responsabilitat social entre altres elements, a més proporciona un conjunt d’eines de millora del rendiment, basades en les seves necessitats i en el que desitja aconseguir per a mantenir l’èxit empresarial.

El model també ajuda a garantir que la presa de decisions empresarials incorpori les necessitats de totes les parts interessades i s’alineï amb els objectius de l’organització.

En Aquality Consulting t’oferim una consultoria i assessorament complet i personalitzat per a obtenir l’acreditació EFQM.

Beneficis de EFQM (European Excellence Model)

  • Incloure la qualitat com a estratègia de l’organització
  • Marco de treball per a l’anàlisi de gestió de l’organització
  • Sistema d’autoavaluació i generació d’un pla de millora
  • Identificar fortaleses i oportunitats de millora
  • Èmfasi en els equips de treball, afavoreix la cultura participativa per a la millora

Preguntes freqüents

Què és la EFQM?

EFQM és el Model Europeu d’Excel·lència Empresarial patrocinat per la Fundació Europea per a la Gestió de la Qualitat i la Comissió de la UE, que promou l’excel·lència empresarial dins de la Unió Europea.

Per a què serveix el model EFQM?

El model EFQM serveix per a establir plans de millora que estiguin basats en objectius i la visió comuna sobre els objectius a aconseguir i les eines a utilitzar en una empresa o organització.

El model EFQM contribueix a millorar les decisions empresarials?

Així és. La implementació del model EFQM permet garantir que la presa de les decisions en una empresa incorporin les necessitats de totes i cadascuna de les parts implicades, i s’alineï amb els objectius generals de l’organització.

Descobreix tots els nostres serveis de consultoria

Implementem sistemes de gestió assessorant i recolzant en tot moment al client, realitzem auditories internes i prestem serveis de continuïtat per a desenvolupar i millorar els sistemes de gestió implantats.