Formació Aquality Consulting

Formacions dinàmiques i grupals per a transmetre la informació necessària de la matèria amb exemples reals.
Sempre adaptant-nos a les necessitats del client i al tipus d’empresa.

ISO 9001

Formació en estàndards internacionals centrada en el desenvolupament del Sistema de Gestió de Qualitat per a satisfer requeriments del client.

ISO 14001

Centrada en el sistema de gestió ambiental. Identificar riscos ambientals, gestió documentació legal i objectius mediambientals.

ISO 45001

Requisits per a implementar un Sistema de Gestió de la Prevenció de Riscos Laborals, complint els requisits legals en aquest àmbit.

FSC Fusta Sostenible

Aporta eines per a complir amb els requisits en les cadenes de subministrament en productes d’origen forestal.

Manipulador d'aliments (Online)

Proporciona als treballadors les eines per a dur a terme una manipulació segura dels aliments.

Al·lergògens (en línia)

Proporciona als treballadors les eines per a dur a terme una manipulació segura d’al·lergògens en els aliments.

Plans de requisits previs

Eines per a preparar pla d’autocontrol reduint riscos de seguretat alimentària complint amb els requisits legals.