Consultoría APPCC

Anàlisi de Perills i Punts Crítics de Control

La implementació del APPCC permet la identificació i avaluació dels riscos específics de l’empresa cap a la seguretat alimentària i l’avaluació de controls per a vigilar aquests riscos.

Implementació de la APPCC

És un sistema per a l’Anàlisi de Perills i Punts Crítics de Control que redueixen les possibilitats d’intoxicació alimentària. A través del APPCC, les empreses controlen els riscos de contaminació dels aliments, analitzant els perills i punts crítics d’una possible contaminació alimentària per agents microbians, físics o químics. La metodologia APPCC és un mètode preventiu, que proporciona confiança, sistemàtica i verificable.

En Aquality Consulting t’oferim consultoria i assessorament complet i personalitzat per a la verificació de la implantació del APPCC.

Beneficis APPCC

  • Sistema d’autocontrol documentat
  • Detecció de punts crítics en matèria de seguretat alimentària en l’organització
  • Pla d’acció per a l’eliminació d’aquests punts crítics
  • Avaluació i seguiment de les actuacions a realitzar

Preguntes freqüents

Per a què serveix la APPCC?

El Sistema per a l’Anàlisi de Perills i Punts Crítica de Control (APPCC), permet identificar i avaluar els riscos específics de l’empresa cap a la seguretat alimentària i l’avaluació de controls per a vigilar aquests riscos. És obligatori en la majoria de les empreses alimentaries per obtenir els permisos necessaris.

Per què implementar la norma APPCC?

Aplicar la normativa APPCC garanteix la reducció de les possibilitats d’intoxicació alimentària, ja que les empreses controlen els riscos de contaminació dels aliments.

Aquality Consulting em pot ajudar a obtenir la certificació APPCC?

Per descomptat. Des de Aquality Consultingt’oferim un servei integral de consultoria i assessorament complet i personalitzat, per a la verificació de la implantació del APPCC.

Descobreix tots els nostres serveis de consultoria

Implementem sistemes de gestió assessorant i recolzant en tot moment al client, realitzem auditories internes i prestem serveis de continuïtat per a desenvolupar i millorar els sistemes de gestió implantats.