Prevenció de riscos laborals

Formar als assistents en la norma ISO45001, que estableix els requisits per a la implantació d’un Sistema de Gestió de Prevenció de Riscos Laborals.

Com a objectiu principal, l’ISO 45001 se centra en reduir el factor nociu o que suposa un risc per al treballador i demana la implantació de diferents requisits fonamentals per a un sistema de gestió de la seguretat i salut en el treball incloent requisits per a l’anàlisi del context de l’empresa, lideratge i participació dels treballadors, planificació d’accions (que inclouen la definició d’accions per a abordar riscos i oportunitats i objectius de salut i seguretat), definició dels elements de suport necessaris (materials i humans), determinació de metodologies de treball per a eliminar perills i reduir riscos de salut i seguretat per als treballadors, avaluar resultats i determinar com millorar el sistema.

Implementació de l'ISO 45001

La norma ISO 45001 ajuda a desenvolupar l’eficiència de les operacions internes, redueix els perills i millora la gestió del sistema de salut i seguretat dels treballadors.

Preguntes freqüents

Per a què serveix la formació ISO 45001?

La formació ISO 45001 té com a principal objectiu el de formar als assistents sobre aquesta norma, que estableix els requisits per a la implantació d’un Sistema de Gestió de Prevenció de Riscos Laborals.

Quins són els objectius de l'ISO 45001?

Els principals objectius de l’ISO 45001 són la reducció del factor nociu o de risc per als treballadors, i demana la implantació d’uns certs requisits que es consideren fonamentals per a la gestió de la seguretat i la salut en el treball.

Per què implementar l'ISO 45001 en la meva empresa?

Implementar l’ISO 45001 de seguretat i salut dels treballadors ajudar a reduir perills i millorar la gestió de la seguretat i salut dels treballadors més enllà del servei de prevenció de riscos laborals.

Descobreix totes les nostres formacions

En Aquality Consulting oferim formacions dinàmiques i grupals per a transmetre la informació necessària de la matèria amb exemples reals. Ens adaptem a les necessitats de cada client i a les característiques de les diferents empreses.