Consultoría ISO 14001

Sistemes de gestió ambiental

És un estàndard internacional enfocat en el sistema de gestió ambiental. Aquesta norma ajuda a identificar els riscos ambientals, la gestió de documents legals i els objectius ambientals.

La norma ISO 14001 exigeix la implementació dels requeriments per a l’anàlisi del context de l’empresa, el lideratge i la participació dels treballadors, la planificació d’accions (que inclou la definició de labors per a abordar riscos i oportunitats i els objectius ambientals de l’empresa), definir els elements de suport necessaris (materials i humans), determinar metodologies de treball per a eliminar els efectes adversos sobre el medi ambient, avaluar els resultats i determinar com millorar el sistema de gestió ambiental.

Implementació ISO 14001

Amb la implantació de la norma ISO 14001, l’empresa demostra un compromís mediambiental i de gestió sostenible i assegura que es compleixin els objectius mediambientals estratègics.

Entre els avantatges d’implementar la norma ISO 14001 es troben la reducció d’energia, matèries primeres i costos associats, minimitzant els residus i altres emissions.

En Aquality Consulting t’oferim una consultoria i assessorament complet i personalitzat per a obtenir la certificació ISO 14001.

Beneficis ISO 14001

  • Contribueix a una reducció de costos (electricitat, aigua, combustible…)
  • Estàndard certificable i reconeixement internacional
  • Redueix el risc d’accidents ambientals
  • Consciència ambiental

Preguntes freqüents

Per a què serveixen l'ISO 14001?

La normativa ISO 14001 és un estàndard internacional enfocat en el sistema de gestió ambiental. Gràcies a aquesta, s’aconsegueixen identificar els riscos de caràcter ambiental, la gestió de documents legals, així com els objectius ambientals.

Per què implementar l'ISO 14001 en la meva organització?

Implementar l’ISO 14001 en la nostra organització permetrà, d’una banda, demostrar el nostre compromís ambiental i de gestió sostenible i, per un altre, aconseguirem reduir l’energia, les matèries primeres i els costos associats, minimitzant residus i altres emissions.

Què exigeix la normativa ISO 14001?

La normativa ISO 14001 exigeix la implementació dels requeriments per a l’anàlisi del context de l’empresa, el lideratge i la participació dels treballadors, la planificació d’accions, definir els elements de suport necessaris, determinar metodologies de treball per a eliminar els efectes adversos sobre el medi ambient, avaluar els resultats i determinar com millorar el sistema de gestió ambiental.

Descobreix tots els nostres serveis de consultoria

Implementem sistemes de gestió assessorant i recolzant en tot moment al client, realitzem auditories internes i prestem serveis de continuïtat per a desenvolupar i millorar els sistemes de gestió implantats.