consultoría ISO 45001

Sistema de Gestió de Seguretat i Salut

La norma ISO 45001 exigeix la implementació de diferents requisits fonamentals per a un sistema de gestió de seguretat i salut en el treball, inclosos els requisits per a l’anàlisi del context de l’empresa, el lideratge i la participació dels treballadors, la planificació d’accions (que inclou la definició de tasques per a abordar riscos, oportunitats i objectius de salut i seguretat), definició dels elements de suport necessaris (materials i humans), determinació de  metodologies de treball per a eliminar perills i reduir riscos de salut i seguretat per als treballadors, avaluació dels resultats i determinar com millorar el sistema.

Implementació ISO 45001

La norma ISO 45001 ajuda a desenvolupar l’eficiència de les operacions internes, redueix els perills i millora la gestió del sistema de salut i seguretat dels treballadors.

En tractar-se d’una certificació alguns poden pensar que és complicat obtenir la ISO 45001 per a la vostra empresa o organització. Això pot dissuadir aquestes persones. No obstant això, la veritat és que la complexitat d’obtenir un certificat per a la ISO 45001 es resumeixen en la interpretació adequada d’aquesta norma, és a dir, disposar del coneixement que permeti saber què s’ha de fer i mitjançant quins mètodes fer-ho.

En Aquality Consulting t’oferim consultoria i assessorament complet i personalitzat per a obtenir la certificació ISO 45001.

Beneficis implementació ISO 45001

  • Gestió de riscos més eficaç
  • Aplicar al compliment dels requisits legals
  • Promou la cultura preventiva en les organitzacions
  • Gestió d’indicadors per a demostrar que es compleixen els objectius de millora contínua

Preguntes freqüents

Què és l'ISO 45001?

Estableix els requisits per a implementar un Sistema de Gestió de Seguretat i Salut en el treball. Com a objectiu principal, l’ISO 45001 se centra en reduir el factor nociu o que suposa un risc per al treballador.

Per què implementar l'ISO 45001 en una empresa?

Implementar l’ISO 45001 ajuda a desenvolupar l’eficiència de les operacions internes, redueix els perills i millora la gestió del sistema de salut i seguretat dels treballadors.

Què exigeix l'ISO 45001?

La norma ISO 45001 exigeix la implementació de diferents requisits fonamentals per a un sistema de gestió de seguretat i salut en el treball, inclosos els requisits per a l’anàlisi del context de l’empresa, el lideratge i la participació dels treballadors, la planificació d’accions, definició dels elements de suport necessaris, determinació de  metodologies de treball per a eliminar perills i reduir riscos de salut i seguretat per als treballadors, avaluació dels resultats i determinar com millorar el sistema.

Descobreix tots els nostres serveis de consultoria

Implementem sistemes de gestió assessorant i recolzant en tot moment al client, realitzem auditories internes i prestem serveis de continuïtat per a desenvolupar i millorar els sistemes de gestió implantats.