iso para industria alimentaria

ISO per Industria Alimentaria

La implementació de normes de qualitat a la indústria alimentària és un procés controlat per gestionar la seguretat dels aliments amb el propòsit de garantir que són segurs per al consum. Sota aquest context, tenim norma ISO 22000, centrada a garantir la seguretat alimentària a la cadena alimentària des del punt de venda fins al consumidor final.

Implementació ISO per a Indústria Alimentària

L’inici de la implementació d’una ISO per a indústria alimentària comença amb una fase inicial d’estudi sobre la situació actual de l’empresa per implantar una norma de la qual posteriorment es durà a terme una auditoria interna.

Aquality Consulting ofereix un servei de formació, per a les persones clau dins de l’empresa, amb l’objectiu de crear una ISO adaptada al cas concret i que quedi integrada per a tots els participants.

A Aquality Consulting t’oferim un servei de consultoria i assessorament complet i personalitzat per obtenir la certificació ISO per a indústria alimentària.

Beneficis de tenir una ISO per a indústria alimentària

  • Estàndard totalment certificat
  • Transparència a la cadena de distribució alimentària
  • Optimització de recursos a l’empresa
  • Control sobre els riscos a la cadena alimentària
  • Optimització de la planificació de la cadena alimentària
  • Millora de la comunicació sobre seguretat alimentària amb terceres parts com a proveïdors o clients

Preguntes freqüents

Per què serveix la ISO per a indústria alimentària?

Seguir la normativa ISO per a indústria alimentària és útil per mantenir una gestió totalment centrada en la innocuïtat integra dels aliments i permet desenvolupar, implementar, controlar i millorar-ne la gestió.

Per què implementar a l'empresa una norma de qualitat alimentària?

El fet de complir una norma ISO per a indústria alimentària i estar certificat sobre això converteix la teva empresa en un sinònim de transparència alhora que minimitza els riscos alimentaris dels clients i consumidors finals.

He de tenir una certificació per a ISO industrial?

No, no és obligatori encara que moltes empreses obtenen la certificació ja que és sol·licitada pels seus clients.

Descobreix tots els nostres serveis de consultoria

Implementem sistemes de gestió assessorant i recolzant en tot moment el client, realitzem auditories internes i prestem serveis de continuïtat per desenvolupar i millorar els sistemes de gestió implantats.