Sistema de gestió ambiental

Formació sobre la norma internacional enfocada en el sistema de gestió ambiental. Aquesta norma ajuda a identificar riscos ambientals, gestió de documents legals, objectius ambientals. La norma ISO 14001 exigeix la implementació de diferents requisits fonamentals per a un sistema de gestió ambiental, inclosos els requisits per a l’anàlisi del context de l’empresa, el lideratge i la participació dels treballadors, la planificació d’accions (que inclou la definició d’accions per a abordar riscos i oportunitats i els objectius ambientals de l’empresa), definir els elements de suport necessaris (materials i humans), determinar metodologies de treball per a eliminar els efectes adversos sobre el medi ambient, avaluar els resultats i determinar com millorar el sistema de gestió ambiental.

Implementació de l'ISO 14001

Amb la implantació de la norma ISO 14001, l’empresa demostra un compromís mediambiental i de gestió sostenible i facilita que es compleixin els objectius mediambientals estratègics.

Entre els avantatges d’implementar la norma ISO 14001 es troben la reducció d’energia, matèries primeres i costos associats, minimitzant els residus i altres emissions.

Preguntes freqüents

Per a què serveix la formació ISO 14001?

La formació ISO 14001 t’ensenyarà els coneixements necessaris per a implementar un sistema de gestió ambiental, que et permetrà reduir energia, matèries primeres i costos associats, així com minimitzar residus i altres emissions, entre altres.

En què m'ajudarà l'ISO 14001?

Formar-te en la normativa ISO 14001 t’ajudarà a identificar riscos ambientals, t’ajudarà a gestionar documents legals, així com objectius ambientals.

Per què implementar l'ISO 14001 en la meva empresa?

La implementació de la normativa ISO 14001 en una organització, permet que aquesta demostri el seu compromís amb el medi ambient i la gestió sostenible, alhora que facilita que es compleixin els objectius mediambientals estratègics.

Descobreix totes les nostres formacions

En Aquality Consulting oferim formacions dinàmiques i grupals per a transmetre la informació necessària de la matèria amb exemples reals. Ens adaptem a les necessitats de cada client i a les característiques de les diferents empreses.