iso para industria textil

ISO per a Indústria Tèxtil

La implementació de normes de qualitat per a indústries tèxtils garanteixen un millor posicionament davant de la competència. En aquest context podem trobar moltes normatives. No obstant això, la més coneguda de totes i emprada a la indústria tèxtil és la normativa ISO 9001.

Implementació ISO per a Indústria Tèxtil

En un primer moment, la implementació ISO passa per un procés de revisió i adaptació de la norma per a la indústria en què es treballa.

Oferim serveis formatius per a aquelles persones clau dins la indústria, amb la finalitat d’ajudar al desenvolupament d’una ISO completament adaptada al cas i que quedi integrada per a tots els participants de la indústria.

A Aquality Consulting t’oferim un servei de consultoria i assessorament complet i personalitzat per obtenir la certificació ISO per a indústria tèxtil.

Beneficis de tenir una ISO per a indústria tèxtil

  • Distinció positiva davant de la competència
  • Optimització contínua dels processos dins de la indústria
  • Millora de la percepció qualitativa percebuda pels clients
  • Major credibilitat tècnica i imatge corporativa per a la indústria.

Preguntes freqüents

Per què serveix la ISO per a indústria tèxtil?

Seguir la normativa ISO per a indústries tèxtils augmenta l’eficiència en tots els processos de la indústria així com millora la qualitat del sistema de gestió emprat. Gràcies a això aconsegueix complir els requisits dels clients i les parts interessades

La qualitat és persistent o té un temps màxim de vigència?

Quan l’examen és superat, la indústria obté un certificat que té una vigència de tres anys. Un cop transcorreguts aquests tres anys, el centre ha de passar per una certificació.

La consultora al càrrec d'implantar la ISO pot certificar?

No. La consultora únicament duu a terme un estudi previ de la situació actual de la indústria i realitza les adaptacions necessàries de les normes a les pròpies necessitats d’aquesta. A més, engega el funcionament de la normativa, guiant durant el procés.

Descobreix tots els nostres serveis de consultoria

Implementem sistemes de gestió assessorant i recolzant en tot moment el client, realitzem auditories internes i prestem serveis de continuïtat per desenvolupar i millorar els sistemes de gestió implantats.