Consultoría planes de igualdad

Igualtat de tracte i oportunitats

Els plans d’igualtat de les empreses són un conjunt ordenat de mesures adoptades després de realitzar un diagnòstic situacional, encaminades a aconseguir la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en l’empresa i a eliminar la discriminació de gènere. Els plans d’igualtat fixaran els objectius específics d’equitat que han d’aconseguir-se, les estratègies i pràctiques que han d’adoptar-se per a la seva consecució, així com l’establiment de sistemes eficaços de seguiment i avaluació dels objectius establerts.

Implementació de plans d'igualtat

Qualsevol empresa pot tenir un pla d’igualtat, però les següents empreses hauran de presentar els seus plans d’igualtat en els següents períodes.

 • A partir del 7 de març de 2020, totes les empreses amb més de 150 treballadors hauran de comptar amb el pla d’igualtat.
 • A partir del 7 de març de 2021, totes les empreses amb més de 100 treballadors hauran de comptar amb el pla d’igualtat.
 • A partir del 7 de març de 2022, totes les empreses amb més de 50 persones hauran de comptar amb el pla d’igualtat.
En Aquality Consulting t’oferim consultoria i assessorament complet i personalitzat per a l’elaboració, desenvolupament i registre del pla d’igualtat.

Beneficis dels plans d'igualtat

 • La gestió de la igualtat d’oportunitats en l’empresa es converteix en un valor afegit que atreu talent, motiva i fidelitza als treballadors
 • Major compromís dels treballadors amb l’empresa
 • La gestió dels recursos humans compromesos amb la igualtat d’oportunitats promou les condicions ideals i les relacions laborals idònies per a aconseguir la implicació de les persones en la cultura de la qualitat
 • El pla d’igualtat és una eina clau que millora l’organització empresarial i l’eficiència dels treballadors
 • Millora la imatge de l’empresa

Preguntes freqüents

Per a què serveixen els plans d'igualtat?

Els plans d’igualtat són el conjunt de mesures que van encaminades a aconseguir la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en l’empresa i a eliminar la discriminació de gènere.

Per què implementar plans d'igualtat?

Els plans d’igualtat serveixen per a fixar objectius específics d’equitat, estratègies i pràctiques, així com establiment de sistemes de seguiment i avaluació d’objectius.

Els plans d’igualtat son obligatoris des de les següents dates pels diferents tipus d’empresa:

 • Des del 7.03.2020, han de tenir pla d’igualtat aprovat les empreses entre 151 i 250 persones treballadores.
 • Des del 7.03.2021, han de tenir pla d’igualtat aprovat les empreses entre 101 i 150 persones treballadores.
 • Des del 7.03.2022, han de tenir pla d’igualtat aprovat les empreses entre 50 i 100 persones treballadores.

Els plans d'igualtat milloren el compromís dels treballadors?

En efecte. De fet, la millora de la implicació i el compromís per part dels treballadors amb les empreses són un dels beneficis principals d’implementar plans d’igualtat en aquestes.

Descobreix tots els nostres serveis de consultoria

Implementem sistemes de gestió assessorant i recolzant en tot moment al client, realitzem auditories internes i prestem serveis de continuïtat per a desenvolupar i millorar els sistemes de gestió implantats.