iso para fundaciones

ISO per PYMES

La implementació de normatives de qualitat a empreses petites o mitjanes asseguren una diferenciació positiva i superior respecte a la competència. En aquest context, per a PIMES, podem aplicar un gran ventall de normatives. Tot i això, l’opció més popular i emprada és la ISO 9001.

Implementació ISO per PYMES

La implementació d’una ISO per a PYMES comença a través d’una fase de revisió i adaptació dels mètodes de treball que té l’empresa.

Oferim formació per a les persones que siguin clau dins de la PYME, per tal de desenvolupar una ISO adaptada a cada cas particular i que quedi completament integrada per a tots els participants de l’empresa.

A Aquality Consulting t’oferim una consultoria i assessorament complet i personalitzat per obtenir la certificació ISO per a PYMES.

Beneficis de tenir una ISO per a PYMES

  • Distinció davant de la competència mitjançant un segell de qualitat.
  • Progrés continu respecte els procediments utilitzats a la PIME
  • Millora de la percepció de qualitat dels clients.
  • Increment de credibilitat tècnica i imatge corporativa de la PIME.

Preguntes freqüents

Per què serveix la ISO per a PYMES?

Seguir la normativa ISO per a empreses petites o mitjanes incrementa l’eficiència en tots els processos i millora la qualitat del sistema de gestió emprat. Això permet complir els requisits i les expectatives dels clients i les parts interessades.

La qualitat és persistent o té un temps de vigència?

En superar l’auditoria, la PYME obté un certificat que té una vigència de tres anys. Un cop transcorreguts aquests tres anys, el centre ha de passar per una certificació.

La consultora que duu a terme la implantació de la ISO pot certificar?

No. La consultora s’encarrega de fer un estudi previ de la situació actual de la PYME i s’encarrega de donar suport a la implantació del Sistema de Gestió que es requereixi adaptat a les necessitats de cada empresa guiant durant el procés. Posteriorment realitza l’auditoria interna que és un requisit indispensable per a l’obtenció de la certificació.

Descobreix tots els nostres serveis de consultoria

Implementem sistemes de gestió assessorant i recolzant en tot moment el client, realitzem auditories internes i prestem serveis de continuïtat per desenvolupar i millorar els sistemes de gestió implantats.