formación ISO 45001

ISO 45001

Formar als assistents en la ISO45001, que estableix els requisits per implantar un Sistema de Gestió de Prevenció de Riscos Laborals.

Com a objectiu principal, la ISO 45001 se centra en reduir el factor nociu o que suposi un risc pel treballador.

Aquesta norma ajuda a desenvolupar eficiència de les operacions internes, redueix perills i millora la gestió del sistema de salut i seguretat dels treballadors.