amanecer mataro

Consultoria ISO Mataró de sistemas de gestió

Aquality Consulting ofereix diferents serveis de consultoria tècnica, orientats a empreses i també diferents tipus de formacions sobre seguretat alimentària, qualitat, salut a la feina i medi ambient a la ciutat de Mataró

Per què contractar un servei de consultoria ISO a Mataró

La nostra experiència està avalada per la nostra trajectòria professional i anys d’experiència. Confiar en Aquality Consulting representa una aposta segura. La nostra comesa principal és orientar totes aquelles empreses i organitzacions que ho necessitin, perquè puguin complir amb la legislació vigent i obtenir un valor diferencial respecte a la competència.

A través de la contractació dels nostres serveis de consultoria ISO a Mataró la teva empresa o organització podrà obtenir grans avantatges davant dels seus competidors ja que podrem dissenyar un sistema i mecanisme de funcionament que permeti obtenir una certificació en normatives de qualitat ISO. Això ho farem a través de l´assessoria constant, contínua i 100% personalitzada. A més t’acompanyarem en la implementació de la norma, tot per tal de assolir el nostre objectiu: la certificació ISO.

Beneficis de la consultoria ISO a Mataró

  • Increment en la capacitat competitiva
  • Major competència
  • Optimització processos
  • Creixement organitzacional
  • Major capacitat d’adaptació
  • Segell qualitatiu

Peguntes freqüents

Què és una acreditació ISO?

ISO ve de «Organització Internacional de Normalització». Obtenir l’acreditació ISO implica demostrar que els teus serveis i processos són de gran classe quant a qualitat, seguretat i eficiència. Això resultarà molt tranquil·litzador tant per a tu com per als teus clients. De fet, per això és de gran valor

Per què obtenir la certificació ISO?

Quan una empresa, ja sigui petita, mitjana o gran, compta amb una certificació ISO la seva capacitat per incrementar-ne la mida, la rendibilitat i l’estalvi de costos es veu millorada. Això és gràcies a tot allò que comporta el fet d’obtenir una certificació ISO a nivell qualitatiu i empresarial.

Descobreix tots els nostres serveis de consultoria

Implementem sistemes de gestió assessorant i recolzant en tot moment el client, realitzem auditories internes i prestem serveis de continuïtat per desenvolupar i millorar els sistemes de gestió implantats.