Què és una auditoria

Una auditoria és el procés sistemàtic, independent i documentat per obtenir evidències objectives i avaluar-les de manera objectiva amb el propòsit de determinar el grau en què es compleixen els criteris d’auditoria. L’auditoria la realitza un equip auditor qualificat. Gràcies a aquesta, s’aconsegueix avaluar les deficiències o àrees de millora d’un procés o sistema. Què…

Consultoria ISO Barcelona

Consultoria ISO Barcelona de sistemes de gestió En Aquality Consulting, oferim serveis de consultoria tècnica a empreses, així com de formació, en termes de seguretat alimentària, salut en el treball, qualitat i medi ambient a la província de Barcelona. Per què contractar un servei de consultoria ISO a Barcelona Els nostres anys d’experiència i trajectòria…

ISO 9001

Millora del Sistema de Gestió de Qualitat La norma ISO 9001 exigeix la implementació de diferents requisits fonamentals per a un sistema de qualitat, inclosos els requisits per a l’anàlisi del context de l’empresa, el lideratge, la planificació d’accions (que inclou la definició d’accions per a abordar els riscos i oportunitats i els objectius de…

EFQM

Model Europeu d’Excel·lència Empresarial EFQM és el Model Europeu d’Excel·lència Empresarial patrocinat per la Fundació Europea per a la Gestió de la Qualitat i la Comissió de la UE, que promou l’excel·lència empresarial dins de la Unió Europea. L’ús del model EFQM permet establir plans de millora basats en objectius i la visió comuna sobre…