norma une 158101

Norma UNE 158101

La Norma UNE 158101 de Gestió dels Centres Residencials i Centres Residencials amb centre de dia o centre de nit integrat proposa quins requisits s’han de complir, com a mínim, per garantir la qualitat dels serveis proporcionats a persones grans i persones en situació de dependència .

Requisits d'implementació d'UNE 158101

La norma UNE 158101 té diversos requisits que cal complir per obtenir la certificació, alguns dels més destacables són els següents:

  • Oferir una atenció especialitzada a cada resident en funció de les vostres necessitats.
  • Establir protocols marcats i un conjunt d’indicadors mínims associats.
  • Mantenir una bona comunicació i informació amb el resident i els familiars.
  • Oferir transports especials, en funció de les necessitats dels residents.

A Aquality Consulting som especialistes en aquest tipus de certificacions i us oferim serveis de consultoria i assessorament complet i personalitzat.

Beneficis de la norma UNE 158101

  • Segell de qualitat superior davant de la competència
  • Gestió més segura i eficient del servei prestat.
  • Facilita el compliment de la legislació vigent.
  • Tracte familiar i professional tant per al resident com per als familiars.

Preguntes freqüents

Per què serveix la norma UNE 158101?

Seguir la norma UNE 158101 garanteix el seguiment dels requisits mínims de qualitat que ha de complir qualsevol centre de dia i de nit integrat a centres residencials, ja siguin públics o privats.

La qualitat és persistent o té un temps de vigència?

En passar l’examen, la residència obté un certificat que té una vigència de tres anys.

La consultora que fa la implantació de la norma UNE 158101 pot certificar?

No. La consultora es limita a elaborar un estudi previ de la situació actual del centre i adapta les normes a les pròpies necessitats. En addició, engega el funcionament de la normativa, guiant durant el procés.

Descobreix tots els nostres serveis de consultoria

Implementem sistemes de gestió assessorant i recolzant en tot moment el client, realitzem auditories internes i prestem serveis de continuïtat per desenvolupar i millorar els sistemes de gestió implantats.