norma une 158301

Norma UNE 158301

La Norma UNE 158301 s’encarrega d’establir quins requisits mínims ha de complir tota empresa o organització que presti serveis d’ajut a domicili per garantir la qualitat del servei

Requisits d'implementació d'UNE 158101

La norma UNE 158301 té en compte diferents requisits que cal complir per a l’obtenció de la certificació, els processos que avalua principalment són els següents:

  • Informació al moment de l’inici i alta del servei.
  • Establiment de marcats protocols, registres i un conjunt dindicadors associats.
  • Valoració i atenció prestada a les persones que fan servir el servei.
  • Compromisos de lempresa o organització prestadora del servei.
  • Disposar de recursos humans i materials.

A Aquality Consulting som especialistes en aquest tipus de certificacions, per això oferim serveis de consultoria i assessorament complet i personalitzat.

Beneficis de la norma UNE 158301

  • Millor imatge davant de la competència i alt reconeixement.
  • Augment de la confiança i ampliació de les oportunitats del mercat.
  • Gestió més segura i eficient dels serveis prestats.
  • Millora de la satisfacció per part dels usuaris dels serveis i més fidelització de clients.
  • Reducció de riscos en les operacions i activitats de lempresa o organització.

Preguntes freqüents

Per què serveix la norma UNE 158301?

Seguir la norma UNE 158301 garanteix el seguiment dels requisits mínims de qualitat que ha de complir l’empresa o l’organització que presti serveis d’ajuda a domicili, per garantir la qualitat del servei.

La qualitat és persistent o té un temps de vigència?

En passar l’examen, la residència obté un certificat que té una vigència de tres anys.

La consultora que fa la implantació de la norma UNE 158301 pot certificar?

No. La consultora només fa lestudi previ de la situació actual de lempresa o organització i realitza una adaptació de les normes. Addicionalment, engega el funcionament de la normativa, guiant durant el procés.

Descobreix tots els nostres serveis de consultoria

Implementem sistemes de gestió assessorant i recolzant en tot moment el client, realitzem auditories internes i prestem serveis de continuïtat per desenvolupar i millorar els sistemes de gestió implantats.