iso para logistica

ISO per a Indústria Logística

La implementació de normes de qualitat a la indústria logística és un procés controlat per gestionar l’eficiència i seguretat de les operacions a la cadena de subministrament amb el propòsit de garantir que es compleixin els requeriments del client. Sota aquest context, tenim la norma ISO 9001, centrada a garantir la qualitat en la gestió dels processos logístics des de la recepció dels productes fins al lliurament al destinatari final.

Implementació ISO per a Indústria Logística

L’inici de la implementació de la norma ISO 9001 per a la indústria logística comença amb una fase inicial d’estudi sobre la situació actual de l’empresa per implantar una norma de la qual posteriorment es durà a terme una auditoria interna.

A Aquality Consulting oferim un servei de formació, per a les persones clau dins de l’empresa, amb l’objectiu de crear una ISO adaptada al cas concret i que quedi integrada per a tots els participants.

A Aquality Consulting t’oferim un servei de consultoria i assessorament complet i personalitzat per obtenir la certificació ISO 9001 per a la indústria logística.

Beneficis de tenir una ISO per a indústria logística

  • Estàndard totalment certificat
  • Transparència a la cadena de distribució logística
  • Optimització de recursos a l’empresa
  • Control sobre els riscos a la cadena logística
  • Optimització de la planificació de la cadena logística
  • Millora de la comunicació sobre qualitat i seguretat amb terceres parts com a proveïdors o clients

Preguntes freqüents

Per què serveix la ISO per a indústria logística?

Seguir la normativa ISO 9001 per a la indústria logística és útil per mantenir una gestió totalment centrada en la qualitat i la seguretat integral dels productes i permet desenvolupar, implementar, controlar i millorar la gestió sobre els processos logístics.

Per què implementar a l'empresa una norma ISO 9001?

El fet de complir amb la norma ISO 9001 per a la indústria logística i estar certificat sobre això converteix la teva empresa en un sinònim de transparència alhora que minimitza els riscos de qualitat i seguretat dels productes per als clients i consumidors finals.

He de tenir una certificació per a ISO logística?

No, no es obligatorio aunque muchas empresas obtienen la certificación ya que es solicitada por sus clientes.

Descobreix tots els nostres serveis de consultoria

Implementem sistemes de gestió assessorant i recolzant en tot moment el client, realitzem auditories internes i prestem serveis de continuïtat per desenvolupar i millorar els sistemes de gestió implantats.