ISO per a residències

La implementació de normatives de qualitat per a residències garanteixen una diferenciació positiva respecte a la competència. En aquest context, per a residències, hi podem trobar moltes normatives. La més coneguda és la ISO 9001 i de la mà trobem tres normatives d’àmbit espanyol addicionals:

Tipus d'ISO per a residències

Implementació ISO per a residències

La implementació d’una ISO per a residències passa per una fase de revisió i adaptació de la manera de treballar de la residència.

Oferim formació per a persones clau dins de l’organització, per ajudar a desenvolupar una ISO adaptada a cada cas i que quedi completament integrada per a tots els participants de l’empresa.

A Aquality Consulting t’oferim una consultoria i assessorament complet i personalitzat per obtenir la certificació ISO per a residències.

Beneficis de tenir una ISO per a residències

  • Segell de qualitat davant de la competència
  • Millora continuada dels processos dins de l’organització
  • Millora dels nivells de qualitat percebuts pels clients
  • Major credibilitat tècnica i imatge corporativa de l’empresa

Preguntes freqüents

Per què serveix la ISO per a residències?

Seguir la normativa ISO per a residències augmenta l’eficiència en els diferents processos de l’empresa i incrementa la qualitat del sistema de gestió emprat. Gràcies a això aconsegueix complir els requisits dels clients i les parts interessades.

La qualitat és persistent o té un temps de vigència?

En passar l’examen, l?empresa obté un certificat que té una vigència de tres anys. Un cop passats aquests tres anys, el centre ha de passar per una certificació.

La consultora que fa la implantació de la ISO pot certificar?

No. La consultora es limita a fer un estudi previ de la situació actual del centre i adapta les normes a les pròpies necessitats d’aquest. En addició, engega el funcionament de la normativa, guiant durant el procés.

Descobreix tots els nostres serveis de consultoria

Implementem sistemes de gestió assessorant i recolzant en tot moment el client, realitzem auditories internes i prestem serveis de continuïtat per desenvolupar i millorar els sistemes de gestió implantats.