iso para fundaciones

ISO per a fundacions

La implementació de normatives de qualitat en fundacions garanteixen una diferenciació positiva i superior respecte de la competència. En aquest context, per a fundacions, podem trobar moltes normatives. Tot i això, la més coneguda i emprada és la ISO 9001.

Implementació ISO per a fundacions

La implementació d’una ISO per a fundacions passa, inicialment, per una fase de revisió i adaptació de la manera de treballar que té la fundació.

Oferim formació per a aquelles persones clau dins de la fundació, per ajudar a desenvolupar una ISO adaptada a cada cas i que quedi completament integrada per a tots els participants de la fundació.

A Aquality Consulting t’oferim una consultoria i assessorament complet i personalitzat per obtenir la certificació ISO per a fundacions.

Moltes vegades l’obtenció del certificat del sistema de gestió després de la implantació ajudar a accedir a l’obtenció d’ajuts de l’administració pública.

Beneficis de tenir una ISO per a fundacions

  • Diferenciació davant de la competència per tenir un segell de qualitat.
  • Millora contínua dels procediments usats dins de la fundació.
  • Millora de la qualitat percebuda pels clients.
  • Millor credibilitat tècnica i imatge corporativa de la fundació.

Preguntes freqüents

Per què serveix la ISO per a fundacions?

Seguir la normativa ISO per a fundacions incrementa l’eficiència en tots els processos de l’empresa i millora la qualitat del sistema de gestió emprat. Gràcies a això aconsegueix complir els requisits dels clients i les parts interessades.

La qualitat és persistent o té un temps de vigència?

Quan supereu l’examen, l’empresa obté un certificat que té una vigència de tres anys. Un cop transcorreguts aquests tres anys, el centre ha de passar per una certificació.

La consultora encarregada dimplantar la ISO pot certificar?

No. La consultora únicament s’encarrega de fer un estudi previ de la situació actual del centre i realitzar les adaptacions necessàries de les normes a les pròpies necessitats d’aquest. A més, engega el funcionament de la normativa, guiant durant el procés.

Descobreix tots els nostres serveis de consultoria

Implementem sistemes de gestió assessorant i recolzant en tot moment el client, realitzem auditories internes i prestem serveis de continuïtat per desenvolupar i millorar els sistemes de gestió implantats.